DELD evolon

Inovacion dhe Teknologji

Duke kombinuar disiplina te ndryshme dhe pjese nga fusha te ndryshme te studimeve si, inxhinieri elektronike, materiale inxhinierike, inxhinieri kompjuteri, matematike, fizike, kimi, dizanj industrial, mekatronike dhe perdorimin e gjenerates se fundit CAD, CAE dhe CAM, kemi krijuar produkte te reja dhe zgjidhje te reja per klientet tane. Dizanji mekanik krah me krah me dizanjin elektronik dhe industrializimin e proceseve te prodhimit na kane lejuar qe te prodhojme shpejt. DELD ofron per klientet e saj : Dizanjin dhe prodhimin CAD CAE CAM te induktoreve dhe transformatoreve ( ne baze toroidale te ferritit), kabllo dhe instalime elektrike te te gjitha llojeve. Montimin e qarqeve elektronike, dhe montimin e produkteve perfundimtare te cdo industrie.